Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

23 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΟΡΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ  ΑΠΟ  ΚΕΝΤΡΟΝ   ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΩΝ   ΜΕΛΕΤΩΝ
" Ἡ  Δάειρα "

 ΔΗΛΩΣΤΕ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Σᾶς  προσκαλοῦμε  στὴν  ἑορτὴ  Μνήμης  

καὶ  Τιμῆς
στὸν  Μαραθωνομάχο  ἥρωα  Κυναίγειρο
τὴν  Κυριακὴ  23  Μαρτίου , ὥρα  11.30΄
στὸν  χῶρο  τοῦ  Μνημείου
(πλατεῖα  νέας  μαρίνας  παραλίας  Ἐλευσῖνος)
Συμμετέχουν: 
Α.  Ἐκπαιδευτικὸν  Ἀρχαιοπρεπὲς  Ὁπλιτικὸν  Ἄγημα  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
Β.  Ἑλλήνων  Δίαυλοι
Γ.  Ἱεράνεια  Λουτρακίου
Δ.  …………………..
Ε.  ……………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: