Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Ο Πλάτων και η συναναστροφή με διεφθαρμένους πολιτικούς

Ο  πολίτης Π.Λ.Παπαγαρυφάλλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως Εθνικών Θεμάτων

Αναζητώντας ο Πλάτων τον υψηλό προορισμό της πολιτικής και των πολιτικών, που οφείλουν "να γνωρίζουν τη φύση και της συνήθειες των ψυχών, το οποίο είναι από τα χρησιμότερα στοιχεία, για την καλλιέργεια καλών χαρακτήρων", θέτει ταυτοχρόνως και το πρόβλημα της συμπεριφοράς εκείνων, οι οποίοι ανέχονται τους διεφθαρμένους.
Ψέγοντάς τους και επεκτείνοντας την ευθύνη σε όλους τους ανθρώπους -και συνεπώς και στους ψηφοφόρους προσθέτει ο γράφων- γράφει και τα εξής, υπό τύπον ερωτήματος: "…όταν κάποιος συναναστρέφεται με διεφθαρμένους ανθρώπους, που έχουν κακές συνήθειες και δεν αντιδρά αλλά με ευχαρίστηση τους αποδέχεται και τους κατηγορεί χάριν παιδείας, νομίζοντας ότι ονειρεύεται και δεν έχει συναίσθηση της μοχθηρίας…". Συνεχίζοντας και αναδιπλώνοντας τη σκέψη του, λέει: "Είναι στην περίπτωση αυτή φυσικό και αναγκαίο, όποιος συναναστρέφεται με τέτοιους ανθρώπους και ευχαριστείται με τις χαρές εκείνων, ακόμη και αν εντρέπεται, να τους εγκωμιάζει".
Καταλήγοντας θα πει: "Τι μεγαλύτερο αγαθό ή κακό θα προέκυπτε για μας απ' όλα αυτά;"  (βλ. "Νόμοι", τόμ. Α', εκδ. "Γεωργιάδη", Αθήνα 2007, σελ. 91 και 103).Είναι πρόδηλο ότι ο Πλάτων καθιστά υπεύθυνους όλους εκείνους οι οποίοι συναναστρέφονται με τους διεφθαρμένους, τους στηρίζουν τους εγκωμιάζουν, αν και ντρέπονται γι' αυτούς.
Αν τώρα από τον Πλάτωνα προσγειωθούμε στα χυδαία τα σημερινά της Ν.Δ. κα ιτου ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να θεωρήσουμε συνυπεύθυνους ΟΛΟΥΣ, που κυκλοφορούν στους πολιτικούς βόθρους των δύο κομμάτων.
Όλοι τους αναπνέουν τη μπόχα αλλά την απολαμβάνουν!
Εξάλλου, γι' αυτούς το λεχθέν του σατιρικού Α. Λασκαράτου (1811-1901) που είπε: "Οι παλιάνθρωποι ενώνονται μεταξύ τους σαν τις σάπιες σταφίδες".

Δεν υπάρχουν σχόλια: