Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟ

Την Κυριακή 23 Μαρτίου, ώρα 11.30΄, στην πλατεία της νέας μαρίνας στην παραλία Ελευσίνος στην πλευρά του Ίρις, πραγματοποιείται από το Κέντρο Ελευσινιακών Μελετών ΔΑΕΙΡΑ εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στον Μαραθωνομάχο ήρωα Κυναίγειρο. Εκεί υπάρχει πλέον το Μνημείο του Κυναίγειρου, που ανεγέρθη κατά την επέτειο των 2500 χρόνων από την Μάχη του Μαραθώνος (490 π.Χ.–2010 μ.Χ.). Πρόκειται για ανάγλυφο μαρμάρινο γλυπτό, που φιλοτέχνησε ο Κουντουριώτης (Μανδραίος) γλύπτης Τιμολέων Ρεντούμης, διαστάσεων 1,60 επί 2 μέτρα, το οποίο απεικονίζει την στιγμή της θυσίας του ήρωος υπέρ Πατρίδος.
Ο Κυναίγειρος είναι αδελφός του Αισχύλου, και αδελφός επίσης του Αμεινία, δοξασμένα τέκνα και τα τρία του Ελευσινίου Ευφορίωνος. Ο Αμεινίας είναι ο πλοίαρχος της τριήρους εκείνης που πρώτη ξεκίνησε την Ναυμαχία στην Σαλαμίνα, υπό τους ήχους του Παιάνα «Ίτε παίδες Ελλήνων»! Ο Αισχύλος, αν και πολυβραβευμένος θεατρικός Ποιητής, παρήγγειλε να αναγράψουν στο μνήμα του, στην Γέλα της Σικελίας, όχι ότι κέρδισε σε τόσους ποιητικούς Αγώνες, αλλά ότι πολέμησε στον Μαραθώνα! Ο Κυναίγειρος συγκαταλέγεται στους 192 νεκρούς
ήρωες του Μαραθώνος, αλλά έπεσε με τον πλέον ηρωικό τρόπο.
Πολέμησε μέχρι τέλους της κοσμοϊστορικής μάχης και ενώ το αποτέλεσμα είχε πλέον κριθεί με νίκη των Ελλήνων, πρόφθασε και έπιασε με τα χέρια του το πλοίο του Δάτιδος, του Στρατηγού των εχθρών, που ηττημένος έσπευδε πανικόβλητος να διασωθεί, αναχωρώντας από την ακτή του Μαραθώνος. Ο θρύλος συμπληρώνει, ότι αφού του απεκόπησαν διαδοχικά και τα δύο χέρια, αυτός αδιαφορώντας έφθασε να συγκρατεί το πλοίο με τα δόντια, έως ότου του απεκόπη και η κεφαλή. «Κυναίγειρος κατέσχε τὴν Δάτιδος ναῦν, καὶ ἐπιβαλών τὴν δεξιάν, ἥπτετο τῇ εὐωνύμῳ, καὶ πάλιν καὶ αὐτῆς ἀφαιρεθείς κατεῖχε τῷ στόματι, ἕως ἀπετμήθη καὶ τὸν τράχηλον». (Ο Κυναίγειρος άρπαξε με το δεξί του χέρι το πλοίο του Δάτιδος, που διέφευγε, και κατόπιν αποτμήσεως το έπιασε με το αριστερό. Όταν και αυτό το χέρι του απεκόπη, έπιασε το πλοίο με το στόμα, έως ότου του πήραν και το κεφάλι). Αυτά γράφει ο Αίλιος Αριστείδης, ενώ ο Πολέμων στο έργο του «Εἰς Κυναίγειρον καὶ Καλλίμαχον» αναφέρει:
«Με τα βέλη δεν μπορούσαν να αποσπάσουν το χέρι, αλλά με μεγάλο τσεκούρι σαν δρύ το απέκοψαν. Αυτός όμως δεν φρόντισε το τραύμα του, λες και έδωσε ξένο χέρι». Είναι ακριβώς η εικόνα που βλέπετε στο ανάγλυφο του Μνημείου (οι φωτογραφίες από τα αποκαλυπτήρια). Τον ήρωα Κυναίγειρο ετίμησαν τότε οι Αθηναίοι, στήνοντας ανδριάντα στην Ποικίλη Στοά, με κομμένο μάλιστα χέρι. Σήμερα τον τιμούμε πλέον κι εμείς, όσοι Έλληνες στην ψυχή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καταθέσεις στεφάνων, ιστορική αναφορά από τον πρόεδρο του Κέντρου Ελευσινιακών Μελετών, απαγγελίες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελλήνων Δίαυλοι και επιδείξεις από το Εκπαιδευτικόν Αρχαιοπρεπές Οπλιτικόν Άγημα ΛΕΩΝΙΔΑΣ.


Ο πρόεδρος της Δάειρας Αναστάσιος Στάμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: