Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ : Ἡ χαραυγή τῆς ἐλευθερίας: 200 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.

Τρίτη 25/11/2014, ὥρα 6.30 µ.µ.
 Ἡ χαραυγή τῆς ἐλευθερίας: 200 χρόνια ἀπό 
τήν ἵδρυση τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.
Εἰσηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΗΣ, 
δηµοσιογράφος, ἐρευνητής θεµάτων τοῦ 
Ἀλυτρώτου Ἑλληνισµοῦ

ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 173  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: