Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων καλεί την Τουρκία να συμμορφωθεί με τον πολιτισμένο κόσμο και να αποδείξει ότι αντέχει την δημοκρατία!

Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων καλεί την Τουρκία να συμμορφωθεί με τον πολιτισμένο κόσμο και να αποδείξει ότι αντέχει την δημοκρατία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: