Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΔΑΕΙΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ   ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΩΝ   ΜΕΛΕΤΩΝ
" Ἡ  Δάειρα "Σᾶς  προσκαλοῦμε  στὴν  ἐκδήλωση  μὲ  θέμα:
« Οἱ γενοκτονίες  ἀπὸ  τὴν  ἀρχαιότητα  ἕως  σήμερα »


Ὁμιλεῖ  ὁ  Γιῶργος  Λεκάκης
Δημοσιογράφος – Συγγραφέας , Λαογράφος
24η Φεβρουαρίου 2014
Ἡμέρα  Δευτέρα
Ὥρα  20.00΄
  Αἴθουσα Διαλέξεων Πολιτιστικοῦ Ὀργανισμοῦ
Δήμου Ἐλευσινίων
Παγκάλου καὶ Κίμωνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: