Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα με θέμα: «Το Μέλλον της Ε.Ε. και η Ελλάδα»

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καθηγητή Η. Κρίσπη &
Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ


Π  ρ  ό  σ  κ  λ  η  σ  η

σε Ημερίδα

με θέμα:

«Το Μέλλον της Ε.Ε. και η Ελλάδα»


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Νέο Αμφιθέατρο – Αίθουσα «Άλκης Αργυριάδης»
(είσοδος από Ρήγα Φερραίου)

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014
Ώρα: 4:30 μ.μ. – 8:00 μ.μ.Α  Θ  Η  Ν  Α


Πρόγραμμα Ημερίδας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

§  Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητή Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη
§  Διπλωματικός Κύκλος

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:   4.30 μ.μ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

§  Πρέσβης ε.τ. Παναγιώτης Οικονόμου, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών
§  Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη
Πρόεδρος του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  

Συντονιστής:   Κωνσταντίνος Βάσσης, Πρέσβης ε.τ. 

Εισηγητές:
·                 Γιώργος Κοντογιώργης, Καθηγητής Παντείου Παν/μίου Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, τ. Πρύτανης Παντείου Παν/μίου
«Η Πολιτική Ευρώπη. Το μέλλον του διακυβεύματος»
·                 Αντώνης Μπρεδήμας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
«Επερχόμενη Συμφωνία Ε.Ε. και Ηνωμένων Πολιτειών, για θέματα Εμπορίου και Επενδύσεων»
·                 Μάνος Μεγαλοκονόμος, Πρέσβης ε.τ.
«Δύο Αρχές για μία Παγκοσμιοποίηση»

·                 Μεταξία Κουσκουνά, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών
«Παρακρατημένες Αρμοδιότητες των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.: Αποτελούν τροχοπέδη για την εξέλιξη της Ε.Ε.;»


ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:  

Συντονιστής:   Κώστας Πολίτης, Πρέσβης ε.τ. 
Εισηγητές:
·                 Νίκος Κοτζιάς, Καθηγητής Πολιτικών Θεωριών των Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιώς
«Η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτοκρατορία, στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης»
·                 Θέμος Στοφορόπουλος, Πρέσβης ε.τ.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά μας Θέματα»
·                 Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Πρέσβης ε.τ.
«Ευρωπαϊκή Ένωση: Διαδρομή – Προβλήματα – Προτάσεις για λύση»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
·       Δρ. Αναστάσης Γουργουρίνης, Λέκτορας (Εκλ.) Νομικής Σχολής Πανε-πιστημίου Αθηνών
«Συντρέχουσα Διεθνής Ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μέτρα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης από κράτη-μέλη».
·       Ελένη Μπίθα-Λιάγκουρα, Δικηγόρος, Μέλος του Επιστημονικού Συμ-βουλίου του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών
«Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κρίση και η Ενημέρωση του Ευρωπαίου Πολίτη».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:  8:00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: