Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Θουκυδίδης και η μάχη της Αμφίπολης (422-421 π.χ.) Τα ταφικά ευρήματα της Αμφίπολης

Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων)

Εν όψει των εικασιών και των σχολίων που γίνονται γύρω από το τι κρύβει το αποκαλυφθέν ταφικό μνημείο στο οποίο συνεχίζονται οι ανασκαφές, καταθέτω τούτο το ιστορικό ενδεχόμενο: Το δέκατο έτος του Πελοποννησιακού πολέμου, Πελοποννήσιοι και Αθηναίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι στην Αμφίπολη πολεμώντες λυσσαλέα. Αρχηγός των πελοποννησίων ο στρατηγός Βρασίδας με αντίπαλο τον Αθηναίο Κλέωνα. Τις σκληρές μάχες καταγράφει ο Θουκυδίδης στο «Πέμπτο Βιβλίο», 10-11. «Ο Βρασίδας πληγωθείς μετεφέρθη ασφαλώς εκ του πεδίου της μάχηςεντός της πόλεως… Ετάφη εντός της πόλεως απέναντι της σημερινής αγοράς (σ.σ. ερώτημα: που βρίσκεται αυτή η αγορά;). Εις τον νεκρόν αυτού επεδόθησαν δημοτελείς τιμαί και όλος ο συμμαχικός στρατός ηκολούθησε ένοπλος την ταφήν. Οι Αμφιπολίται περιέβαλαν το μνήμα του δια κιγκλιδωμάτων και μέχρι σήμερον (σ.σ. που ο Θ. γράφεις την Ιστορία του) προσφέρουν θυσίας εις αυτόν ως εις ήρωα και εγκατέστησαν προς τιμήν του αγώνας και ιεράς κατ’ έτος τελετάς. Ανέθεσαν επίσης εις αυτόν την πόλιν των, ανακηρύξαντες αυτόν ιδρυτήν αυτής… Απέδωκαν (οι Αμφιπολίται) εις τους Αθηναίους τους νεκρούς των ανελθώντας εις εξακοσίους….»
Συνεχίζοντας ο Θουκυδίδης, γράφει στο 16: «Αλλά μετά την νέαν, ήτταν την οποία οι Αθηναίου έπαθαν εις την Αμφίπολιν, και τον θάνατο του Κλέωνος και του Βρασίδα, οι οποίοι προπάντων αντέπραττον κατά της ειρήνης» (τα παραθέματα αρύομαι από τη μετάφραση του έργου του Θουκυδίδη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την έκδοσή του από τα «Πολιτικά Θέματα» του Κώστα Κύρκου, σελ. 215-217).
Ως προς το που τάφηκε ο Κλέων, ο περίφημος δημαγωγός, δεν κάνει λόγο ο Θουκυδίδης. Ερώτημα: Μήπως στον τάφο που τώρα αποκαλύπτεται βρίσκεται ο Βρασίδας, ο Κλέων και οι Αμφιπολίτες στρατιώτες που σκοτώθηκαν εκεί;» 
Παράκληση: Όποιος μπορεί να στείλει τούτο το κείμενο στους αρμοδίους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: