Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Σπουδαιότατο το λ ο γ ο δ ο τ ε ί ν


Με τον Λάζαρο Μαύρο

Υ Ψ Ι Σ Τ Η Σ σπουδαιότητας κυβερνητική πολιτική, σ’ έναν τομέα από κείνους που άπτονται ουσιωδώς της φύσης και του χαρακτήρα του πολιτεύματος, φρονούμε ότι εξήγγειλε ως πρόταγμα διακυβέρνησης, ο από χθες ασκών την ύπατη του κράτους εξουσία, νέος ΠτΔ, Νίκος Αναστασιάδης: Τη λογοδοσία στον λαό, των ασκούντων εξουσία. Την πρόβαλε ως 2η από τέσσερις προτεραιότητες επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, προχθές τ’ απόγευμα στον προγραμματικό λόγο που εκφώνησε στη Βουλή, μετά τη νενομισμένη διαβεβαίωση επί τη αναλήψει της προεδρίας: «Τη λογοδοσία πολιτειακών και άλλων αξιωματούχων του κράτους στους πολίτες, μέσα από τη θεσμοθέτηση των πολιτικών, αστικών και ποινικών ευθυνών τους». Την πρόβαλε ως 1ο Κανόνα Λογοδοσίας, στην 1η συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου χθες, μετά την τελετή διορισμού των υπουργών, τους οποίους υποχρέωσε να υπογράψουν, είς έκαστος προσωπικά, τον Κώδικα Δεοντολογίας για λογοδοσία στον λαό.

Λ Ο Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α 
στον λαό, είπε χθες. Λογοδοσία στους πολίτες, είπε προχθές. Δεν είπε, λογοδοσία στον Πρόεδρο. Ούτε λογοδοσία στα κόμματα, στα όργανα ή στις ηγεσίες τους. Δεν είπε, λογοδοσία στους αντιπροσώπους του λαού, λογοδοσία στη Βουλή, ή σ’ όποιους εκπροσώπους της Κοινής Γνώμης, δημοσιογράφους, ή ηγέτες οιωνδήποτε οργανώσεων, αλλά: Στον λαό, ως σύνολο πολιτών. Στους πολίτες, που συγκροτούν τον λαό. Άμεσα, χωρίς διαμεσολάβηση και δίχως αντιπροσώπευση. Αυτό - κρίνουμε - εμπεριέχει τεράστια και ουσιαστική σημασία, στο περιεχόμενο της πολιτικής ευθύνης. Προπάντων στη θεσμική συγκεκριμενοποίησή του. Και πολύ περισσότερο στις έμπρακτες επιπτώσεις του, που η νομοθεσία θα επιφέρει:

- Μ Ε Σ Ω ΠΟΙΩΝ,
 πρακτικώς εφαρμόσιμων κι αποτελεσματικών διαδικασιών ο (πόσος;) λαός - οι (πόσοι;) πολίτες, θα νομιμοποιούνται, βάσει νομοθεσίας, ν’ αξιώνουν και πότε, άραγε, ως έννομό τους συμφέρον, συγκεκριμένη λογοδοσία από συγκεκριμένο πολιτειακό και άλλον αξιωματούχο του κράτους;
- Π Ο Ι Α , ΚΑΤΑ τρόπο συγκεκριμένο προσδιορισμένη, νόμω θεσπισμένη εξουσία θα έχει ο λαός έναντι του λογοδοτούντος; Και με ποιο θεσμοθετημένο τρόπο θα κρίνει ο λαός και θα επιβάλλει τις αποφάσεις του και, ιδίως, τις (ποιες;) κυρώσεις του, στην περίπτωση που ο λαός κρίνει ανάξιον τον λογοδοτήσαντα;

Ε Κ Λ Α Μ Β Α Ν Ε Τ Α Ι , 
απ’ τις πρωταρχικές εξαγγελίες του Προέδρου, ότι διανοίγεται μία χρησιμότατη για τον λαό - τους πολίτες - οπή στο παρακμάζον πολίτευμα της Ολιγαρχικής Κομματικής Ηγετοκρατίας. Ανοίγει σπουδαιότατο στάδιο: Για ν’ αποκτήσει ο λαός την εξουσία να ανακαλεί και ν’ αποπέμπει, προ της λήξεως της θητείας του, όποιον εκλελεγμένο, πολιτειακό ή άλλον αξιωματούχο του κράτους, κριθεί από τον λαό - αφού λογοδοτήσει - ως ανάξιος, ανίκανος κι ανεπαρκής. Θα ικανοποιεί, άραγε, αυτά τα ουσιώδη η νέα νομοθεσία;
ΕΡΩΤΗΣΗ 
Εάν λοιπόν, από τις προεδρικές εξαγγελίες για (α) πολιτικές, (β) αστικές και (γ) ποινικές ευθύνες των υποχρεωμένων να λογοδοτούν, οι δύο τελευταίες θα κρίνονται απ’ τ’ αστικά και ποινικά δικαστήρια, μέσω ποιας συγκεκριμένης διαδικασίας θα ελέγχει και θα κρίνει ο λαός (οι πολίτες), χωρίς την παρεμβολή των κομμάτων, ή της ελεγχόμενης από τα κόμματα Βουλής, τις εκάστοτε εκάστου πολιτικές ευθύνες; Φρόντισαν οι προεδρικοί σχεδιασμοί να μελετήσουν την αρχαία αθηναϊκή μας δημοκρατία και να εμπιστευτούν επιτέλους τον λαό και τη δημοκρατικότερη αυτού μέθοδο και έκφραση μέσω δημοψηφισμάτων;

www.simerini.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια: