Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ» (Ε.Ο.Ζ.)

Του Aθανάσιου Λ. Κόρμαλη
Δικηγόρου

- Κατά τα κατωτέρω νομικά κείμενα: «Περιοχές της Χώρας»-

Στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση αποτελούν και θα αποτελούν σύγχρονη εφαρμογή μετακινήσεως (λάθρο)μεταναστών, στα ευρωπαϊκά σκλαβοπάζαρα, εξασφαλίζοντας στους ξένους επενδυτές -κατόπιν σχετικής αδείας- φθηνό εργασιακό δυναμικό πολιτών τρίτων (γειτονικών και μη χωρών) καθώς και λοιπά κίνητρα (φορολογικά, δασμολογικά).

Με το αρ. 37 ν 3907/11 -Κατά την εισαγωγική έκθεση του νόμου- (ΥΠΠο) ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις των Oδηγιών 2008/115/ΕΚ, 2005/8Ε/ΕΚ και 2003/9/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-μέλη (θέματα επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, διαχείριση αλλοδαπών για παροχή ασύλου). 
Ειδικότερα με το αρ 37 § 5 του ανωτέρου νόμου με Π.Δ. που εκδίδεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Προστασίας του Πολίτη «καθορίζονται οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές της χώρας -όπου μπορούν να απασχολούνται, κατόπιν αδείας, ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων έχει αναβληθεί η απομάκρυνση-  το καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρμόδια για την χορήγηση της άδειας εργασίας όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα…»
Με τον ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41Α' / 1.3.12) γνωστός και ως ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ελλάδος, Ευρ. Επιτροπής και Τράπεζας της Ελλάδος ορίσθηκαν μεταξύ άλλων θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ΕΟΠΥ, Φαρμάκων, Επικουρικής Ασφάλισης και ενσωματώθηκε η Οδηγία 2009/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων «στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις & Ομίλους επιχειρήσεων».
Ειδικότερα στο αρ. 84 του ν. 4052/12 επιβεβαιώθηκε και χορη­γήθηκε νέα ευρωπαϊκή «ομπρέλλα», στην απασχόληση των παρανόμων διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών σε περιοχές της χώρας. (διάβαζε: Ε.Ο.Ζώνη).
* * *

Με την ριζική ανατροπή εργασιακών & ασφαλιστικών δικαιω­μάτων, που επέβαλε η Τρόϊκα, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα νομοθετήματα, που υπούλως και αθορύβως θέσπισαν οι υπηρέτες των «Μνημονίων», υφίσταται πλέον πλέγμα… «νομίμου» (& με ευρωπαϊκή κάλυψη…) εργασιακού πλαισίου, το οποίο μπορεί να σκεπάσει (ή καλύτερα να θάψει) ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και να την καταστήσει Ε.Ο.Ζ. Αιχμή του δόρατος μεγάλο κομμάτι υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί -και οι οποίοι-  μετά από σχετική άδεια και Π.Δ. που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εργασίας μπορούν να απασχολούνται σε «περιοχές της χώρας».
Αργοξυπνά νέος εφιάλτης για τον τόπο μας, καθόσον οι πολίτες τρίτων χωρών (βλ. γειτονικά: Τουρκία, Σκόπια, Αλβανία κ.λπ.), υπό την πίεση του εκτάκτου και την βιουμένη οικονομική κρίση, καθώς και το τεράστιο κύμα της «πληθώρας των λάθρα εισελθόντων (& εισερχομένων) προσώπων» (βλ. Εισηγητική έκθεση του ν. 3907/11) θα μετατρέψουν την πατρίδα μας σε σύγχρονο «σκλαβοπάζαρο» με γνωστές, σκληρές & μαύρες συνέπειες.
Το βαρύ ερώτημα παραμένει.
Οι κρατούντες, υποταγμένοι στα ξένα κελεύσματα εξακολουθούν να υπακούουν και να μειοδοτούν. Ο λαός, οι αιώνιοι… Συβαρίτες -που πλέον δεν απολαμβάνουν, ούτε ευδαιμονούν- συνεχίζει να απολαμβάνει την νάρκωσή του…

Ως πότε;;                             

Δεν υπάρχουν σχόλια: