Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Η Φιλική Εταιρεία και η σημαία

Ο  πολίτης Π.Λ.Παπαγαρυφάλλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως Εθνικών Θεμάτων

Επειδή πολλοί και διάφοροι… προοδευτικοί σνομπάρουν την ελληνική σημαία ως εκδήλωση ρατσισμού, και μάλιστα αρκετοί την καίνε και "έχουν αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα" - όπως μας λέει ο… προοδευτικός υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μ. Βαρβιτσιώτης- αντιγράφω το άρθρο ΙΑ'  του Κεφαλαίου 8 της "Φιλικής Εταιρείας", στο οποίο διαβάζουμε: "Η Ελληνική σημαία, τόσον εις τα της ξηράς στρατεύματα, όσον και εις τα της θαλάσσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένη εκ τριών χρωμάτων: άσπρου, μάυρου και κόκκινου. Το άσπρον σημαίνει την αθωώτητα της δικαίας επιχειρήσεως κατά των τυράννων. Το μαύρον τον υπέρ πατρίδος και ελευθερίας θάνατον ημών. Το κόκκινον την αυτεξουσιότητα του ελληνικού λαού και την χαράν αυτού, διότι πολεμεί δια την ανάστασιν της Πατρίδος"
Στη συνέχεια ακολουθεί το άρθρο ΙΒ΄, το οποίο ορίζει: "Αι της ξηράς σημαίαι να παραστένωσιν εν ταυτώ από το έν μέρος των Φοίνικα καιόμενον με τον αόρατον ακτινοβολούντα οφθαλμόν, μετά της επιγραφής: "Εκ της στάκτης αναγεννώμαι". Από το άλλο μέρος των Σταυρόν εις ένα στέφανον από δάφνας και κάτωθεν αυτού την επιγραφήν: "Εν τούτων τω σημείω νίκα" (βλ. Τ. Βουρνά: "Φιλική Εταιρεία", εκδ. "Τ. Δρακόπουλου", Αθήνα, χ.χ., σελ. 76-77).
Αυτά για την ιστορία χωρίς άλλα σχόλια, τα οποία οδηγούν σε βρεγμένες σανίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: