Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Νέο ξεκίνημα για το περιοδικό “Ενδοχώρα”...

Πολλοὶ τὸ θέλησαν, λιγότεροι τὸ προσδοκοῦσαν, ἀκόμη λιγότεροι τὸ πίστεψαν, ἐνῷ πολὺ λιγότεροι ἀγωνίστηκαν, ὥστε ἡ «Ἐνδοχώρα» νὰ κάνει ἕνα νέο ξεκίνημα. Ἕνα ξεκίνημα, ὅμως, ποὺ ἀνήκει σὲ ὅλους αὐτούς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ὅσοι θὰ συμπορευθοῦμε ἐφεξῆς στὸν γνώριμο ἐκεῖνο δρόμο, γιὰ τὴ Θράκη ποὺ ἐπιμένει καὶ γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ποὺ ἀντιστέκεται. Ἐπιμονὴ καὶ ἀντίσταση, ποὺ μᾶς τραγούδησαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τὸ χρέος μας ἀπέναντι στὴν πατρίδα καὶ στὴν κοινωνία τῶν Ἑλλήνων. Ποὺ σφυρηλάτησαν δεσμοὺς ἄρρηκτους μὲ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους μας, ποὺ ἔκτισαν συνειδήσεις ἀγῶνα καὶ προσμονῆς. Στὰ 5 χρόνια τῆς ἐκδοτικῆς ἀπουσίας μας, πολλὰ συνέβησαν στὴν πατρίδα μας. Ἀπὸ πρόσωπα ποὺ συνέδεσαν τὴ μοῖρά τους μὲ τὴ μοῖρα τῆς πατρίδας, ἀλλὰ ποὺ φάνηκαν ἀνάξια τῶν προκλήσεων τῶν καιρῶν. Ποὺ ἔθεσαν τὸ προσωπικὸ συμφέρον τους ὑπεράνω τοῦ συλλογικοῦ ἢ ποὺ ὑποχώρησαν μὲ τὴν πρώτη πίεση ποὺ δέχθηκαν. Ποὺ ἐκχυδάισαν τὴν ἔννοια τῆς πατρίδας καὶ τοῦ ἔθνους ἢ ποὺ ἀπεδείχθησαν ἀνίκανοι νὰ ὑπερασπίσουν τὸ ἀγαθὸ τῆς ἐλευθερίας. Ποὺ μετάλλαξαν τὴν ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη σὲ μία
ἀόριστη «φιλανθρωπία» μέσῳ ἱδρυμάτων «ἀνοικτῶν κοινωνιῶν». Ποὺ ἐξέμεσαν ὅ,τι ἀντιανθρώπινο, ἀντικοινωνικό, φοβικὸ καὶ μισαλλόδοξο ἐναντίον ὁποιουδήποτε τολμᾶ νὰ μιλήσει γιὰ ἐθνικὴ συνείδηση καὶ ἀνάγκη ὑπεράσπισης τῶν πατρίων. Αὐτὸ τὸ ἔλλειμμα τῆς παρουσίας μας, ἔστω καὶ ἀργοπορημένα, ἔστω κι ἂν χρειάστηκε νὰ διεξέλθουμε συμπληγάδων ποὺ τσάκισαν κάποιες ἀπὸ τὶς ἐλπίδες μας, ποὺ ἀφάνισαν συντρόφους καὶ ἀπογοήτευσαν πολλούς, προσπαθοῦμε νὰ ἀναπληρώσουμε μὲ τὸ νέο τεῦχος ποὺ ἔχετε στὰ χέρια σας. Πιὸ ὥριμοι, ἀλλὰ ὄχι κουρασμένοι, πιὸ νουνεχεῖς, ἀλλὰ ὄχι συμβιβασμένοι, πιὸ ἀποφασισμένοι, ἀλλὰ ὄχι αἰθεροβάμονες, μὲ μεγαλύτερα ὁράματα, ἀλλὰ ὄχι ὀνειροπόλοι, μὲ μεγαλύτερη πίστη, ἀλλὰ ὄχι τυφλή, ἀνασυντάσσουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ προχωροῦμε. Σ᾽ αὐτὸ τὸ ταξίδι ἐλπίζουμε νὰ σᾶς ἔχουμε συνοδοιπόρους καὶ συναγωνιστές. Νὰ σᾶς αἰσθανόμαστε δίπλα μας κι ἂς μᾶς χωρίζουν χιλιόμετρα. Νὰ νοιώθουμε ἕνας κι ἂς εἴμαστε χίλιοι. Νὰ ἀναδείξουμε τὸ μεγαλεῖο τοῦ ὅμαιμου μέσα ἀπὸ τὸ πολύπτυχο τοῦ ὁμότροπου. Νὰ δώσουμε τὶς ἀπαντήσεις μας σὲ ὅσους εὐαγγελίζονται τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας. Κι ἂν κάποιοι ἀναρωτηθοῦν ἂν ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ γίνουν μέσα ἀπὸ ἕνα περιοδικὸ τῆς ἑλληνικῆς περιφέρειας, ἡ ἀπάντηση εἶναι βεβαίως «ὄχι»! Ἀλλά, σίγουρα, μποροῦν νὰ γίνουν ΚΑΙ μὲ αὐτό.... 

Διαβάστε περισσότερα www.axisradio.gr/neo-xekinima-ge-to-periodiko-endochora/ © www.axisradio.gr

ΤΟ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: