Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Ο Αριστοτέλης και οι πολιτικοί εξουσιαστές ως Σαρδανάπαλοι

Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων)

Ερευνώντας ο Αριστοτέλης τους τρόπους διαβιώσεως των ανθρώπων, τους διακρίνει στον απολαυστικό, τον πολιτικό και το θεωρητικό.Αναλύοντας αυτούς τους τρόπους ζωής γράφει ότι «οι περισσότεροι, εκ των ανθρώπων είναι φανερόν, ότι είναι εξ’ ολοκλήρου δουλικοί, διότι προτιμούν να ζουν ωσάν τα ζώα… διότι πολλοί από τους κατέχοντας την εξουσίαν είναι όμοιοι κατά την φυσικήν ιδιοσυγκρασίαν προς τον Σαρδανάπολον» («Ηθικά Νικομάχεια», 1095b). Σημειώνεται ότι ο διαβόητος Σαρδανάπαλος βασιλιάς της Ασσυρίας φημιζόταν «δια τον τρυφηλόν βίον, πλήρη απολαύσεων», όπως τον περιγράφει ο Αριστοτέλης. Ερώτημα: Αν ζούσε ο Αριστοτέλης σήμερα και έβλεπε το πώς ζουν πολλοί εξουσιαστές στην Ελλάδα θ’ αυτοκτονούσε

Δεν υπάρχουν σχόλια: