Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013

στο Ράδιο Σύμπαν Την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 Συνέντευξη με την Ειρήνη Μαυροπούλου

RADIO  SYMBAN
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

867 NEW CANTERBURY ROAD, HURLSTONE PARK, SYDNEY


ΡΑΔΙΟ  ΣΥΜΠΑΝ


στο Ράδιο Σύμπαν στην εκπομπή του
Δημήτρη Συμεωνίδη

ΒΙΒΛΙΟ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου  2013
1.00  μετά το μεσημέρι  ώρα Ελλάδος
8.00μμ ώρα Αυστραλίας
Συνέντευξη με την
Ειρήνη Μαυροπούλου
Θέμα εκπομπής:
Η ιδιαιτερότητα της Ελληνικής γλώσσης
 Tangible benefits of the study of ancient greek

Σύντομο Βιογραφικό

P7235620

Ἡ Εἰρήνη Ἰ. Μαυροπούλου γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὸ Αἴγιον. Εἶναι φιλόλογος, ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ καθηγήτρια τῆς Γαλλικῆς.
Εἶναι κάτοχος μεταπτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης στὶς Ἐπιστῆμες Ἀγωγῆς(Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστῆμες καὶ Ἐκπαίδευση) καὶ διδακτορικοῦ τίτλου μὲ θέμα: «Ἡ ἐπίδρασις γνώσης τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης στὴν ψυχοδιανοητικὴ ἀνάπτυξι τῶν παιδιῶν τῆς Α΄ βάθμιας ἐκπαίδευσης».
Γιὰ πολλὰ χρόνια διηύθυνε τὸ τμῆμα διδασκαλίας Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους στὴν «Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ» (ἐκ τῆς ἱδρύσεώς της) καὶ ὑπηρέτησε ὡς φιλόλογος στὴν Δευτεροβάθμια ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσι.
Καρπὸς τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν ἐρευνῶν της εἶναι ἡ συγγραφὴ τῆς μεθόδου «διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς», ἡ ὁποία σήμερα διδάσκεται στὴν προσχολικὴ καὶ στὴν Πρωτοβάθμια ἐκπαίδευσι καθὼς καὶ σὲ Κέντρα Ἐλευθέρων Σπουδῶν.


ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ TΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς, Νηπίων προπαιδεία. Ἀθήνα, 2013 (4-6 ἐτῶν)
Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς, Α΄ κύκλος μαθημάτων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης (γιὰ παιδιὰ Δημοτικοῦ)
Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς. Α΄ κύκλος μαθημάτων. Τετράδιον ἀσκήσεων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης.
Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς. Β΄ κύκλος μαθημάτων τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: