Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΒΙΒΛΙΟ : Γιώργος Πετρόπουλος Σελίδες Νεοελληνικού Ρομαντισμού

Ἡ ἐνασχόληση τοῦ Γιώργου Πετρόπουλου τόσο μέ τόν ρομαντικό 19ο αἰῶνα καί τούς ἐκπροσώπους του, ὅσο καί μέ τά ἄγνωστα καί καταφρονημένα ἐν πολλοῖς ἔργα τους, καί τήν προσφορά τῶν ἔργων αὐτῶν στή νεοελληνική λογοτεχνία καί τήν πνευματική ζωή τῆς νεοσύστατης Ἑλλάδας, χάρη στή συγκέντρωση στόν παρόντα τόμο τόσων ὁμόθεμων ἐργασιῶν, ἀποκτᾶ, ἄλλη ὀντότητα, τήν ὁποία οἱ μελέτες αὐτές κατά μόνας καί διάσπαρτες ὅπως πρωτοδημοσιεύτηκαν, δέν ἦταν δυνατό νά διαμορφώσουν.
Καίτοι δημοσιευμένες, λοιπόν, σέ γνωστά φιλολογικά ἤ λογοτεχνικά ἔντυπα τῶν Ἀθηνῶν, ἀποκτοῦν ὡς σῶμα ἑνότητα καί συνεισφέρουν στόν σχηματισμό μιᾶς καλῆς εἰκόνας τοῦ ρομαντικοῦ 19ου αἰῶνα, ὅπως ἑδράσθηκε, διαμορφώθηκε, ἐξελίχθηκε καί παρήκμασε στήν πρωτεύουσα, ὅπου συνέρρευσαν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ εἴδους, φαναριώτικης κατά βάση καταγωγῆς ἤ προέλευσης.
Οἱ μελέτες τοῦ Γ. Πετρόπουλου, σύντομες καί λιτές, ἀναδεικνύουν μέ εὔληπτο τρόπο α) σημαντικά πρόσωπα τῆς Α΄ κυρίως Ἀθηναϊκῆς σχολῆς, μέ τήν αὐστηρή, λόγια γλῶσσα τους, παραθέτοντας ἄγνωστα στούς πολλούς βιογραφικά, εἰδολογικά, ἐργογραφικά καί βιβλιογραφικά στοιχεῖα περί ἑνός ἑκάστου αὐτῶν, β) ἐπεκτείνονται στίς εἰδολογικές προτιμήσεις τῶν ἐκπροσώπων τῆς ἐν λόγῳ σχολῆς, καθ᾿ ὅλη τή διαδρομή της, μέ ἀπο¬τέλεσμα πέραν τοῦ ποιητικοῦ λόγου νά πληροφορούμαστε γιά τό θέατρο καί τήν κριτική πού ἐθεράπευσαν, γ) προβάλλουν τό ἰδανικό τῆς ρομαντικῆς αὐτῆς ἐποχῆς στήν Ἑλλάδα καί τίς θεματικές της, καί δ) μᾶς εἰσάγουν στό πνεῦμα της μέ τή σύντομη παρουσίαση, ἐν εἴδει περιλήψεων, τοῦ περιεχομένου τοῦ ἔργου ἑνός ἑκάστου ἐξ αὐτῶν.
Θ. Πυλαρινός
Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ἱστορίας
τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου


Γιώργος Πετρόπουλος  Σελίδες Νεοελληνικού Ρομαντισμού 
Εκδόσεις Πελασγός -Ι Γιαννάκενα  Αθήνα  2014


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435

facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: