Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Κι' άλλη ανάπτυξη "αλά Σαμαρά": 10% κάτω οι τζίροι στην βιομηχανία


Αθροιστικές απώλειες άνω των 5 δισ. ευρώ κατέγραψε, στη διάρκεια του 2012, ο τζίρος 22 εκ των 24 βιομηχανικών κλάδων της χώρας. Εξαιρουμένου του κλάδου των παραγώγων πετρελαίου, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν λόγω της ανόδου τόσο της παραγωγής όσο και των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία κατέγραψε σημαντική ποσοστιαία μείωση του τζίρου της. Η απώλεια τζίρου της μη πετρελαϊκής βιομηχανίας, σε σχέση με το 2011, κυμαίνεται περί το 10%.
Αυτά προκύπτουν από επεξεργασία στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με τα οποία ο τζίρος των μεταποιητικών βιομηχανιών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του κλάδου των παραγώγων πετρελαίου, το 2012 αυξήθηκε κατά 3,4% έναντι αύξησης 7,3% το 2011 και 6,0% το 2010.
Δεδομένου ότι οι πωλήσεις του κλάδου των διυλιστηρίων και άλλων επιχειρήσεων επεξεργασίας πετρελαίου, που αυξήθηκαν κατά 19,7% το 2012, αντιστοιχούν σε περισσότερο από 25% των συνολικών πωλήσεων των βιομηχανιών όλων των κλάδων, συνάγεται μείωση της τάξεως του 10% των λοιπών βιομηχανικών πωλήσεων κατά το 2012.
Οι πωλήσεις του κλάδου των διυλιστηρίων και άλλων επιχειρήσεων επεξεργασίας πετρελαίου είχαν αυξηθεί επίσης το 2011 κατά 25,2% και το 2010 κατά 29,1%, ωθώντας ανοδικά τον συνολικό δείκτη πωλήσεων, λόγω του ειδικού βάρους του κλάδου, παρά την πτώση των εσόδων της πλειονότητας των υπόλοιπων κλάδων.
Χαρακτηριστικό της οικονομικής καχεξίας που χαρακτήρισε την πορεία των ελληνικών βιομηχανιών το 2012 είναι ότι μείωση των εσόδων τους παρουσιάζουν οι 22 από τους συνολικά 24 κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας, έναντι 18 το 2011 και 20 το 2010. Επιπλέον, σε έντεκα από αυτούς τους 22 κλάδους η ποσοστιαία μείωση των εσόδων ήταν διψήφια, έναντι δέκα το 2011 και δεκατριών το 2010.
Ως σύνολο ο τομέας, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζει αύξηση του κύκλου εργασιών, ωστόσο αν απομονωθεί ο κλάδος των καυσίμων η εικόνα αντιστρέφεται.
Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2012 και τα προηγούμενα χρόνια πιστοποιούν ότι:
* Ο τζίρος των βιομηχανιών τροφίμων, που το 2005 αντιστοιχούσε στο 15,85% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου, το 2012 μειώθηκε κατά 2,0%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 3,8% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 1,25%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 0,5%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 3,2%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 7,0% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 6,6%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 5,9% μεγαλύτερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 7,9% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 17,7% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών ποτών (4,28% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 8,2%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 8,3% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 1,2%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 9,2%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 8,5%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 2,0% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 4,4%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 11,2% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 19,9% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 18,6% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών καπνού (1,43% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 7,7%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 8,9% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 3,5%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 5,5%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 23,7%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 3,0% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 3,9%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 25,5% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 24,9% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 4,9% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργικών ειδών (2,11% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 21,4%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 17,4% και οι τιμές των προϊόντων τους μειώθηκαν κατά 0,2%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 14,1%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί πάλι κατά 14,1%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 28,1% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 15,6%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 66,3% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 73,0% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 9,4% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών ειδών ενδυμασίας (2,49% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 16,7%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 7,0% και οι τιμές των προϊόντων τους μειώθηκαν κατά 0,1%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 16,7%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 18,0%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 19,7% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 12,7%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 59,0% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 66,4% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 4,2% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών δέρματος και ειδών υπόδησης (0,47% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 47,5%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 31,6% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 0,9%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 19,9%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 32,3%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 13,8% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 1,0%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 74,2% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 71,1% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 14,3% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών ξύλου (1,07% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 15,8%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 11,1% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 1,1%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 23,7%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 9,6%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 33,2% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 9,2%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 60,8% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 32,9% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 18,9% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών χάρτου (1,84% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 7,6%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 10,6% και οι τιμές των προϊόντων τους μειώθηκαν κατά 0,8%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 3,6%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 1,7%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 6,1% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 2,1%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 1,3% μεγαλύτερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 23,4% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 17,7% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών εκτυπώσεων (1,16% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 15,9%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 18,6% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 1,1%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 26,6%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 15,7%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 11,2% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 1,9%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 50,7% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 53,4% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 13,2% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών παραγώγων πετρελαίου (27,04% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 αυξήθηκε κατά 19,7%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους χάρη σε επιπρόσθετες εξαγωγές αυξήθηκε κατά 24,3% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 11,6%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 25,2%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 29,1%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 32,7% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 24,8%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 104,7% μεγαλύτερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 17,7% μεγαλύτερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 94,1% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών χημικών προϊόντων (4,59% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 11,9%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους αυξήθηκε κατά 0,7% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 1,6%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 0,5%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 7,5%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 19,3% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 0,4%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 15,1% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 28,7% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 13,0% μικρότερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών φαρμάκων (2,15% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 1,4%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 5,5% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 3,0%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 4,3%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 3,2%, ενώ το 2009 είχε αυξηθεί κατά 18,4% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 4,5%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 26,0% μεγαλύτερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 44,5% μεγαλύτερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 20,1% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών πλαστικών (3,43% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 3,9%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 9,5% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήηκαν κατά 1,0%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 2,2%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 0,6%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 16,0% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 1,0%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 5,3% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 28,7% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 19,9% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών μη μεταλλικών ορυκτών (6,49% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 20,6%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 15,8% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 0,9%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 34,2%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 18,9%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 20,9% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 2,5%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 62,1% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 67,9% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 22,2% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών βασικών μετάλλων (11,0% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 13,2%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 6,1% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 1,1%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 17,7%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 22,9%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 41,0% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 2,5%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 0,7% μεγαλύτερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 7,5% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 39,3% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών μεταλλικών προϊόντων (6,07% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 10,9%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 9,8% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 0,3%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 0,4%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 8,3%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 21,7% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 0,5%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 27,3% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 31,3% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 22,2% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών ηλεκτρονικών ειδών (0,79% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 6,2%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 11,0% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 0,6%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 21,5%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 22,5%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 38,7% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 2,5%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 67,8% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 79,2% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 7,1% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,60% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 αυξήθηκε κατά 10,3%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 6,0% και οι τιμές των προϊόντων τους μειώθηκαν κατά 2,2%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 5,1%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 8,3%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 29,0% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 7,9%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 6,3% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 33,8% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 63,2% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών μηχανημάτων (1,25% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 8,8%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 13,3% και οι τιμές των προϊόντων τους μειώθηκαν κατά 0,4%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε αυξηθεί κατά 0,3%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 15,3%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 16,9% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 2,2%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 24,8% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 48,3% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 10,1% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών μηχανοκίνητων οχημάτων (0,54% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 13,5%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 14,7% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 1,4%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 24,5%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 9,3%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 23,1% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 6,8%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 58,3% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 57,5% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 11,95% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,24% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 25,9%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 26,5% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 4,3%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 19,7%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 37,7%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 11,3% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 8,3%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 69,6% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 72,8% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 22,9% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών επίπλων (1,06% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 30,4%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 28,6% και οι τιμές των προϊόντων τους μειώθηκαν κατά 0,9%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 22,0%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 17,3%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 21,0% και το 2008 είχε αυξηθεί κατά 0,1%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 59,7% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 65,0% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 11,3% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών λοιπών προϊόντων (0,30% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 11,2%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 13,2% και οι τιμές των προϊόντων τους αυξήθηκαν κατά 1,95%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 7,5%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 2,7%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 12,9% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 7,8%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 36,3% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 51,5% μικρότερος και οι τιμές των προϊόντων του κατά 28,4% μεγαλύτερες.
* Ο τζίρος των βιομηχανιών επισκευών και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (2,75% του συνολικού βιομηχανικού τζίρου το 2005) το 2012 μειώθηκε κατά 13,2%, ενώ την ίδια χρονιά ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 14,6% και οι τιμές τους μειώθηκαν κατά 0,6%. Το 2011 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 3,1%. Επίσης, το 2010 ο τζίρος του κλάδου είχε μειωθεί κατά 22,8%, ενώ το 2009 είχε μειωθεί κατά 19,5% και το 2008 είχε μειωθεί κατά 5,0%. Σε σύγκριση με το έτος 2005, ο τζίρος του το 2012 ήταν κατά 54,5% μικρότερος, ενώ ο όγκος της παραγωγής του ήταν κατά 51,1% μικρότερος και οι τιμές του κατά 15,1% μεγαλύτερες.
Οι σημαντικά μικρότερες, σε σχέση με τον όγκο παραγωγής, μειώσεις του τζίρου σε ορισμένους κλάδους, που παρατηρήθηκαν το 2012, προφανώς αντανακλούν μεταβολή του προϊοντικού μείγματος της παραγωγής.
Συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των παραγώγων πετρελαίου, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν εν τω μεταξύ κατά 94,1%, ο συνολικός τζίρος της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας το 2012 ήταν κατά 13,9% μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του έτους 2005, αν και ο όγκος της παραγωγής της ήταν κατά 26,4% μικρότερος, χάρη στην άνοδο των μέσων τιμών της κατά 36,0%.
www.elkosmos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: