Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Η φορολογία στην Αγγλία του 1215 και στη… σοσιαλιστική Ελλάδα του 2015

Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων)

Στα 1215 ο Ιωάννης ο Ακτήμων «με τη χάρη του θεού βασιλιάς της Αγγλίας» με την περίφημη Magna CHARTA, προέβη στην οργάνωση της Αγγλίας απευθύνοντας χαιρετισμό στους: «Αρχιεπισκόπους, επισκόπους, ηγουμένους, κόμητες, βαρόνους, δικαστές, δασονόμους, αστυνόμους, αξιωματούχους, λειτουργούς, δικαστικούς και πιστούς». Όπως βλέπουμε, ο βασιλιάς «με τη χάρη του θεού», απευθύνεται σ’ ολόκληρο το φάσμα της τότε αγγλικής κοινωνίας περιλαμβανομένων και των πιστών δηλαδή του απλού λαού. Στο ζήτημα της επιβολής της φορολογίας το άρθρο 12 έλεγε: «κανένα είδος φόρου, καμία εισφορά δεν επιβάλλεται στο βασίλειό μας χωρίς τη σύμφωνη κοινή συμβουλή του βασιλείου μας…». Προχωρώντας, στο άρθρο 14διαβάζουμε: «και για να εξασφαλίσουμε την κοινή συμβουλή του βασιλείου προκειμένου για την καταβολή εισφορών… Θα κλητεύσουμε τους αρχιεπισκόπους, επισκόπους, ηγουμένους, κομήτες και τους ανώτερους βαρόνους του βασιλείου με προσωπικές επιστολές και επιπλέον θα κλητεύσουμε συλλογικά δια μέσου αστυνόμων μας και των δικαστικών εκείνους που κατέχουν από εμάς αξίωμα για συγκεκριμένη ημέρα σε προθεσμία σαράντα τουλάχιστον ημερών και με ορισμένη σειρά. Και σε όλα τα γράμματα αυτής της κλίσης, θα εκφράσουμε την αιτία της κλίσης. Και αφού γίνει η κλίση θα προβούμε την καθορισμένη ημέρα στη λήψη της απόφασης σχετικά με την υπόθεση σύμφωνα με τη συμβουλή των παρόντων…». Συνεχίζοντας, το άρθρο 15 λέει: «Δεν παραχωρούμε σε κανένα την άδεια να επιβάλει ορισμένη εισφορά στους ελεύθερους ανθρώπους…» ενώ το άρθρο 20 έλεγε ότι «πρόστιμο δεν επιβάλλεται στους ελεύθερους ανθρώπους για μικρά αδικήματα…» (ολόκληρο το κείμενο της Χάρτας βλ. «Τα Συντάγματα της Ευρώπης των 9», από τις «Κοινωνικές Εκδόσεις», Αθήνα 1974, επιμέλεια Η. Νικολούδη, σελ. 26-29). Συμπέρασμα: Για την επιβολή φορολογίας στην Αγγλία του 1215 λειτουργούσαν ευρύτερες διαδικασίες απ’ ότι στη «δημοκρατική» Ελλάδα του 2010-2015, στην οποία κυβερνά το10% του εκλογικού σώματος, αν υπολογίσουμε και το 40% της αποχής, λευκών και άκυρων. Αυτό, λοιπόν, το 10% που αποτελεί τη συγκυβέρνηση δύουπαλλήλων της Τρόϊκα, αναθέτει σ’ έναν Στουρνάρα ή σ’ έναν Χαρδούβαλη ή σ’ έναν Παπακωνσταντίνο να επιβάλει φόρους κατά την εντελώς αυθαίρετη κρίση τους. Αυτή η μονοπρόσωπη απόφαση ονομάζεται απόφαση της «πλειοψηφίας», την οποία εγκρίνουν οι λεγόμενοι βουλευτές, οι οποίοι δεν
αντιπροσωπεύουν πλέον ούτε τους ψηφοφόρους τους. Σ’ ό,τι αφορά τον γράφοντα προτιμά το πολίτευμα του Ιωάννη του Ακτήμονα παρά τη Σαμαρο-Βενιζελική δικτατορία! Καιρός να γυρίσουμε στο 1215, γιατί τα «δημοκρατικά τόξα» μας ξέσκισαν! Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι μετά από τέσσερις αιώνες και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 1628 εκδόθηκε στην Αγγλία η «Αναφορά των Δικαιωμάτων» η οποία για το ίδιο θέμα της φορολογίας όριζε τα εξής στο άρθρο 1: «Οι πνευματικοί και κοσμικοί άρχοντες και οι κοινότητες συγκεντρωμένες σε Γενική Συνέλευση υπενθυμίζουν… ότι ο Βασιλιάς ή οι κληρονόμοι του δεν θα επέβαλαν, ούτε θα καθιέρωναν ορισμένο φόρο ή οποιαδήποτε εισφορά οπουδήποτε του βασιλείου χωρίς τη συναίνεση των αρχιεπισκόπων, κόμητων, βαρόνων, ιπποτών, αστών και άλλων ελεύθερων προσώπων των κοινοτήτων του βασιλείου…» (βλ. οπ. π. σελ. 29-32 όπου το πλήρες κείμενο αυτής της «Αναφοράς των Δικαιωμάτων»). Όμως, οι αγρίως, φορολογούμενοι Έλληνες και σε κατάσταση πλήρους εξαθλιώσεως γονατίζουν μπροστά στα ναζιστικά «τόξα».  Δεν χρειάζονται λύπηση. Ο αγγλικός λαός της εποχής εκείνης υποχρέωνε τους βασιλιάδες του να τον ακούν στην επιβολή φόρων, ενώ ο «κυρίαρχος» ελληνικός λαός του 21ου αιώνος, υπακούει στον Στουρνάρα και τον Χαρδούβαλη. Καλό ψόφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: