Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Η Ρωσική Προεδρία των G20

  


Φέτος, η Ρωσική Προεδρία των G20 για το 2013 ενέχει ειδική σημασία για την Κύπρο. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στον κύριο στόχο προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας παγκοσμίως, η Ρωσία θα συμπεριλάβει στην οικονομική ατζέντα δύο νέα θέματα: την χρηματοδότηση επενδύσεων σαν βάση για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων διαχείρισης δημόσιου δανεισμού και κρατικού χρέους. Εν μέσω της παρούσης οικονομικής κρίσης που επηρεάζει γενικά την ευρωζώνη και ειδικότερα την Κύπρο αντιλαμβάνεται κανείς την σημασία του θέματος του κρατικού χρέους μέσα στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης που προτείνει η Ρωσία και το οποίο επουδενί επηρεάζει την ατζέντα των G20 και την εκπλήρωση προτέρων δεσμεύσεων.


Ως γεγονός, παραδοσιακά θέματα των G20 θα συζητηθούν, μεταξύ των οποίων η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, εκσυγχρονισμός των συστημάτων επιθεώρησης των νομισματικών και οικονομικών κανονισμών, σταθερότητα των παγκοσμίων αγορών ενέργειας, ενίσχυση της διεθνούς ανάπτυξης και του πολυμερούς εμπορίου καθώς και η καταπολέμηση της διαφθοράς.
Τον 21ο αιώνα, η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις που απαιτούν μηχανισμούς ικανούς να σώσουν μέγιστη προστασία από κινδύνους, ενίσχυση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ώθηση για διαρκή και ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη. Λύση αυτών των προκλήσεων που θα διαρκεί απαιτεί αποτελεσματικά μέτρα. Γι΄αυτό τον σκοπό, η Ρωσία πιστεύει ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις εξής τρείς προτεραιότητες: ανάπτυξη μέσω ποιοτικής εργασίας και επενδύσεων, ανάπτυξη μέσω εμπιστοσύνης και διαφάνειας και ανάπτυξη μέσω αποτελεσματικών κανονισμών. Αυτές οι τρείς προτεραιότητες καλύπτουν τα ακόλουθα οκτώ θέματα: 1) Πλαίσιο για ισχυρή, διαρκή και ισορροπημένη ανάπτυξη, 2) Εργασία και απασχόληση, 3) Αναδιάρθρωση της διεθνούς οικονομικής αρχιτεκτονικής, 4) Ενίσχυση των οικονομικών κανονισμών, 5) Ενέργεια, 6) Ανάπτυξη για όλους, 7) Ενίσχυση του πολυμερούς εμπορίου και 8) Καταπολέμηση της διαφθοράς.
Για να διασφαλίσει νομιμότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα η Ρωσική Προεδρία σκοπεύει να έχει διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων χωρών που δεν ανήκουν στους G20, διεθνών οργανισμών, συντεχνιών, ακαδημαϊκών και άλλων. Αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων, που αποτελεί νεωτερισμό, ευρίσκεται μέσα στα σχέδια της Ρωσικής Προεδρίας που αποβλέπουν στο κοινό όφελος των G20. Και αφού μιλούμε για νεωτερισμούς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ρωσική Προεδρία σκοπεύει να διοργανώσει κοινές συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας για την υιοθέτηση μέτρων που θα διευκολύνουν την δημιουργία θέσεων εργασίας.
Εν όψει των ανωτέρω, είναι πρόδηλο ότι η φετινή προεδρία των G20 παρέχει στην Ρωσία την μοναδική ευκαιρία να ενισχύσει την θέση και το γόητρο της στον στίβο της παγκόσμιας οικονομίας, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες όλων όσων έχουν ως στόχο την επίλυση των πιο σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, την διασφάλιση διαρκούς ανάπτυξης και την παροχή σε εκατομμύρια ανθρώπους ενός καλύτερου επιπέδου ζωής.

 www.diplomatikoperiskopio.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: