Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΟΔΕΓ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


ΟΔΕΓ - ΠΟΔ-ΔΕΓ
Φαραντάτων 31 * 115 27 Αθήνα - Ελλάς
τηλ. 210 77 180 77 - κιν. 697 330 99 25
Ιστοσελίδα : 
www.odeg.gr - ηλ. ταχ. odeg@otenet.gr
Skype : poddeg

Δεν υπάρχουν σχόλια: