Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ο Ρήγας και η διαγραφή χρεών.

Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου
(Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων)

Στο άρθρο 35 του Συντάγματός του, ο εθνεγέρτης Βελεστινλής, στο οποίο συνιστούσε Επανάσταση εναντίων των αδίκως και καταπιεστικώς διοικούντων, αναφερόμενος στα δάνεια έγραφε: «Τα χρέη των πόλεων, πολιτειών, χωρών (Κωμοπόλεων) και των κατά μέρος πολιτών, όπου εχρεωστούντο παρθέντα προ πέντε χρόνων και εις αυτό το διάστημα επληρώνε το διαφορον (τόκος) εις τους δανειστάς, η παρούσα Διοίκησις τα αναιρεί και οι δανεισταί δεν έχουν να ζητούν εις το εξής μήτε κεφάλαιον, μήτε διάφορον από τους χρεώστας, ώσαν όπου επήραν τα δάνεια των, διότι διπλώνουν (διπλασιάζουν) τα κεφάλαια εις πέντε χρόνους» (βλ. «Τα Επαναστατικά», εκδ. «Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών – Βελεστίνου - Ρήγα», Αθήνα 1994, σελ. 31). Έτσι περιόριζε ο Ρήγας τα δικαιώματα των τοκογλύφων δανειστών που διπλασίαζαν τα κεφάλαιά τους σε πέντε χρόνια. Που να φανταζόταν ο Ρήγας ότι οι σημερινοί Έλληνες θα πληρώνουν τοκοχρεωλύσια στην Τρόϊκα έως το 2050 δηλαδή για σαράντα χρόνια! Ούτε οι τοκογλύφοι ντρέπονται, ούτε οι εδώ υπάλληλοι τους που παριστάνουν την κυβέρνηση, ούτε τα λεγόμενα πολιτικά κόμματα ούτε ο γονατισμένος και πεινασμένος λαός. Μας μετέτρεψαν σε πολιτικούς Αυστραλοπιθήκους και δεχόμαστε τα πάντα και αυτοκτονούμε αλλά δεν δρούμε: αν ξεσηκωθούμε τα «δημοκρατικά τόξα» θα γίνουν κομμάτια και οι… δημοκρατικοί πόλοι θα γίνουν κώλοι!
Άντε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Μας ισοπέδωσαν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: