Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΑΘΗΝΑ - ΕΚΕ - Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - 19:30 - Σπίτι της Κύπρου, Ομιλία: "53 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατία"

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα, Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: