Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Η ερειπωμένη Ελλάδα: Έχει απόλυτη ανάγκη από ανοικοδόμηση

Ο  πολίτης Π.Λ.Παπαγαρυφάλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως Εθνικών Θεμάτων

Ανοικοδόμηση όμως δεν γίνεται με τα ίδια σάπια υλικά που είναι μπάζα. Στα μπάζα περιλαμβάνονται πριν απ' όλα οι θεσμοί: Βουλή - Συνδικαλιστές - Αυτοδιοίκηση - Δικαιοσύνη - Υγεία - Παιδεία και ασφαλώς η δημοσιογραφία.
Νέα ζωή, νέοι θεσμοί τους οποίους το σύστημα της σήψης ανασκολόπισε, στερώντας έτσι από την Ελλάδα τους μοχλούς της κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης.
Για τη σημασία των θεσμών ο Αυστριακός διανοητής Κ. Πόππερ έγραφε και τα εξής σε ένα από τα τελευταία του έργα: <<Οι θεσμοί, σαν τους μοχλούς, είναι αναγκαίοι αν θέλουμε να καταφέρουμε οτιδήποτε που υπερβαίνει τη δύναμη των μυών μας. Σαν τις μηχανές οι θεσμοί πολλαπλασιάζουν τη δύναμη μας για το καλό και το κακό… οι θεσμοί διαμορφώνονται πάντα με την καθιέρωση της τήρησης συγκεκριμένων κανόνων που σχεδιάζονται με άξονα ένα ορισμένο στόχο>> (βλ. το έργο του: << Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της>> τομ. Α', εκδ. <<Δωδώνη>>, Αθήνα 1980, σελ. 128).
Για να δούμε ποιοι και πότε και πως θα αναλάβουν την οικοδόμηση πραγματικών θεσμών στην Ελλάδα, η οποία <<κολυμπά στα σκατά>>.

Δεν υπάρχουν σχόλια: