Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΟΔΕΓ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»

σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ),
το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ«Αθηνά») και τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)
διοργανώνουν το 9ο  Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία».

Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στον μεγάλο Έλληνα ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: