Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, Διά την συμπεριφορά του Λαού και δια τον Στρατον

Του Στρατηγού Δημήτρη Αλευρομάγειου

Γιά όσους από τις Φίλες και τους Φίλους ενδιαφέρονται.
 
Οι Φίλες και οι Φίλοι γνωριζουν, οχι απλά την αδυναμίαν μου αλλά, τον θαυμασμόν μου για τον Μαξιμιλιανόν Ροβεσπιέρον,
 
Θα μου επιτρέψουν λοιπόν σήμερα να παραθέσω δυο λογια για την άποψη  του Μ. Ροβεσπιέρου για την συμπεριφρορά [και συνεπώς την όποιαν "ευθύνη" του Λαού] και επίσης την άποψή του για τον στρατον.
 
Έγραφε και έλεγεν λοιπόν ο Μέγας αυτός οραματιστής.
 
"Ο λαός....Ποίον εμπόδιον υπάρχει διά την μόρφωσιν του λαού;;; Η αθλιότης. Πότε θα φωτισθεί λοιπόν ο Λαός;; Όταν θα 'έχει ψωμί και οι πλούσιοι και η κυβέρνησις θα πάψουν να εξαγοράζουν τους δόλιους καλάμους και τας δολίας γλώσσας, διά να τον αποπλανήσουν"..........
 
Διά τον Στρατόν,
 
Ουδείς δεν διεκήρυξε με περισσοτέραν οξυδέρκειαν και επιμονήν τον κινδυνον, τον οποίον διατρέχει η δημοκρατία , εξ αφορμής ενός στρατού εξ επαγγέλματος και ενός επιτελείου εκ πραιτωριανών.Την 27ην Απριλίου 1791 έλεγεν εις την Συντακτικήν.
 
"Είναι βέβαιον ότι παντού, όπου η ισχύς του αρχηγού μιάς σημαντικής στρατιωτικής δυνάμεως υπάρχει χωρίς αντίρροπον , ο λαός δεν είναι ελεύθερος. Και ποίον είναι αυτό το αντίρροπον;  Η εθνοφυλακή.
Εις τον επαγγελματίαν στρατιώτην δηλαδή αντιτασσεται ως κολαστικόν μέσον ο πολίτης στρατιώτης. Και δια να μην γίνει η εθνοφυλακή, το εξωπλισμένον έθνος δηλαδή, όργανον μιά τάξεως ήθελε να είναι προσιτή εις όλους τους πολιτας, τόσον είς τους πτωχούς όσον και εις τους πλουσίους"
 
[απο το βιβλίο του Αλμπερ Ματιέ [1874-1936][Γαλλος ιστοριογράφος ιδία της Γαλλικής Επαναστασης] "Ο ΡΟΒΕΣΠΙΕΡΟΣ" ,μεταφραση Αδ. Δ. Παπαδήμα, στη σειρά "Συγχρονη Σκέψη" ,Εκδόσεις Γκοβόστη, Λεωφόρος Ακαδημίας 79, Αθηνα 1931]
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: