Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Έλληνες: Οι δυστυχέστεροι και αγέλαστοι της ανθρωπότητας!

Ο πολίτης Π.Λ.Παπαγαρυφάλλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Ενημερώσεως Εθνικών Θεμάτων

Και που είμαστε ακόμη!
Σαράντα χρόνια πολιτικής αρλούμπας.
Σαράντα χρόνια αρρωστημένες προσωπολατρείες.
Σαράντα χρόνια ατιμωρησίας των κολασμένων.
Σαράντα χρόνια δημοσιογραφικής αδολεσχίας χωρίς κριτική.
Σαράντα χρόνια κοπριτοκρατίας.
Σαράντα χρόνια με δανεικά.
Σαράντα χρόνια φοιτητές και κόμματα εκλέγουν τους καθηγητές στα πανεπιστήμια.
Σαράντα χρόνια εκμαυλισμός του συνδικαλισμού.
Σαράντα χρόνια κομματοκρατούμενη και διεφθαρμένη αυτοδιοίκηση.
Σαράντα χρόνια εκμαυλισμός του αγροτικού συνδικαλισμού και της αγροτιάς.
Σαράντα χρόνια πολέμου κατά της γλώσσας, της εθνικής παράδοσης και της ελληνικής ιστορίας.
Σαράντα χρόνια κατεδάφισης των ηθικών αξιών.
Τώρα αρχίζει το μνημόσυνο των σαράντα, αν δεν βρεθούν τα σαράντα παλληκάρια από τη Λεβαδιά να κρεμάσουν σαράντα ενόχους της ελληνικής τραγωδίας.
Σαράντα να είναι οι μέρες τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: