Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ναζισμός και γυναίκες

Γράφει η Νίκη
Καλτσόγια-Τουρναβίτη
Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό το εμπεριστατωμένο άρθρο του κ. Γεωργίου Λεκάκη στο με τίτλο «Ο ναζισμός φύλο δεν κοιτά!», που αναφέρεται στη συμμετοχή των γυναικών στα εγκλήματα των ναζί.

Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και θα είχε ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης. Πράγματι υποστηρίζεται από το φεμινισμό ότι η γυναίκα υπηρετεί αξίες  σεβασμού της ζωής, αφού αυτή φέρνει στον κόσμο παιδιά, και εκ "φύσεως" υπηρετεί αξίες αγάπης και στοργής. Άλλωστε το σύνθημα "περισσότερες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων για πιο ανθρωπιστικές πολιτικές" διαποτίζει  τα αιτήματα των γυναικών για ισότιμη συμμετοχή τους σ'  αυτά. Και δεν είναι μόνο το φεμινιστικό κίνημα, αλλά αυτό αναγνωρίζεται, και άλλωστε αποδεικνύεται από την υψηλή  συμμετοχή των γυναικών σε χώρες όπου επικρατεί  ή θ ο ς   ι σ ό τ η τ α ς και μακρά δημοκρατική παράδοση, όπως στις σκανδιναβικές χώρες. 

Η συμμετοχή των γυναικών  σε οργανώσεις και εγκληματικές ομάδες βίας, τρομοκρατίας και βασανιστηρίων  δεν αναιρεί την ύπαρξη βασικών αξιών των γυναικών, γιατί μπορεί να ερμηνευθεί με τα δεδομένα της ψυχολογίας, αλλά και των θεωριών δύναμης, τα οποία είναι δυσχερές να αναφερθούν έστω και στοιχειωδώς σ'  αυτό το μικρό σχολιασμό των αναφορών στο βιβλίο της γερμανίδας ιστορικού.

Όμως εντυπωσιακές αντιστοιχίες θα μπορούσαν ν'  αναφερθούν και σήμερα από στη σημαντική στρατολόγηση  των γυναικών στις ομάδες αυτοκτονίας των ακραίων εξτρεμιστικών οργανώσεων τύπου Αλ Κάιντα και άλλων. Οι "μαύρες χήρες΄" είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επιδίωξη δύναμης μέσα από τη συμμετοχή σε κέντρα που αφήνουν δυνατότητες δράσης των γυναικών φαίνεται επίσης από τη συμμετοχή τους στις δομές του λεγόμενου "ισλαμικού φεμινισμού".


www.elzoni.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: